Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia

Strona Główna

Konrad Pogoda - Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych i z zakresu podatków. 

Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi zakresie nabywania przedsiębiorstw, w tym spółek handlowych zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. W zakres tych usług wchodzą: kompleksowa analiza poprzedzająca nabycie (due diligence), przygotowanie dokumentów prawnych niezbędnych do realizacji przejęcia, doradztwo dla inwestora i pośredniczenie w rokowaniach ze zbywcą

Adwokat Konrad Pogoda posiada również doświadczenie w zakresie kontraktów FIDIC oraz sprawuje on nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowy dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, stale współpracując z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 Oprócz reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, skarbowej i samorządowej – Kancelaria uczestniczy oraz doradza w negocjacjach, mediacjach i innych formach postępowania ugodowego mających na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania, bez konieczności wszczynania sporu.